Major shareholding structure

Major shareholding structure

List of top 10 shareholders

Name of major shareholder

Shareholding (share)

Shareholding percentage (%)

ANLI INTERNATIONAL LIMITED (SAMOA)

12,578,589

28.23

KUANGHE CO., LTD. (SAMOA)

3,962,979

8.90

Dinkle Holding Co., Ltd (B.V.I.)

2,020,685

4.54

Tsai Kuei-Fan

1,670,714

3.75

Tsai Chun-Hsin

1,340,951

3.01

Chou Feng-yuan

1,272,000

2.86

WAYS Technical Corp., Ltd.

1,035,207

2.32

Wu Wen-Yu

981,871

2.20

Huang A-Chun

638,671

1.43

Lin Ting-Jia

604,604

1.36