Major shareholding structure

Major shareholding structure

List of top 10 shareholders

Name of major shareholder Shareholding (share) Shareholding percentage (%)
ANLI INTERNATIONAL LIMITED (SAMOA)

12,578,589

28.23
KUANGHE CO., LTD. (SAMOA)

3,962,979

8.90
WAYS Technical Corp., Ltd. 2,163,207 4.86
Dinkle Holding Co., Ltd (B.V.I.) 2,020,685 4.54
TSAI,KUEI-FAN 1,670,714 3.75
TSAI,CHUN-HSIN 1,340,951 3.01
JHOU,FONG-YUAN 1,182,000 2.65
WU,WEN-YU 981,871 2.20
LIAO,KUO-HSIANG 831,000 1.87
HUANG,A-CHUN 638,671 1.43